Projekty

Pasivní dum Kralice na Hané

Pasivní dum Kralice na Hané

 Autor: Ing.arch. Michal Prášil, StavímeSny.cz

Projekt: 12/2012 – 05/2013

Lokalita: Kralice na Hané, Olomoucký kraj

Zastavená plocha: 173,11 m2

Energetický štítek: PDF dokument

Typ stavby: Budova pro bydlení

Realizace: 08/2013 -

Užitná plocha: 130,58 m2

Obytná plocha: 87,51 m2

Zajímá vás, jak probíhá stavba tohoto pasivního domu? Sledujte aktuální fotografie ze stavby.

Studie pasivní dum Kralice na Hané

Studie pasivní dum Kralice na Hané

Studie pasivní dum Kralice na Hané

Studie pasivní dum Kralice na Hané

Studie pasivní dum Kralice na HanéLokalita

V lokalite nejsou žádné regulativy, co do výšky objektu, poctu podlaží, orientace štítu, clenení fasády ani použitých materiálu. Objekt je na pozemku usazen tak, aby navázal na pozici vedlejšího rodinného domu a pokracoval tak v utvárení nové ulice. Tvar domu prísne vychází z tvaru pozemku – predevším jeho malé šírky (cca 12m) a jeho orientace ke svetovým stranám.

Idea

Pohled na dum ze severní strany

Pohled na dum ze severní strany

Objekt byl navrhován na pozemek, který má pro výstavbu rodinného domu velmi limitující šírku – cca 12m. Pri odectu minimálních vzdáleností mezi sousedními objekty pak maximální možná šírka pro nový objekt vychází kolem 5m. Bylo proto požádáno o udelení výjimky, aby šíre domu mohla být o jeden metr zvetšena.

Vzhledem k zámeru výstavby pasivního rodinného domu byl volen kompaktní a jednoduchý tvar nového objemu. Dispozicne je objekt orientován pobytovými místnostmi na jih a západ. Vnitrní komunikace probíhá v celé délce objektu pri severní obvodové zdi.

Hmota rodinného domu má obdélníkový pudorys a je zastrešena pultovou strechou s jednostranným presahem na jižní fasáde objektu. Z pudorysu je cástecne vyjmut prostor pro vytvorení severní terasy/atria. Tento prostor bude sloužit k cástecnému ochlazování obytné místnosti v letních mesících.

Dispozice domu

Vstup do domu je navržen pres zádverí, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti. Na zádverí bezprostredne navazuje chodba, která je hlavní spojovací tepnou mezi pokoji, hyg. zázemím a obytným prostorem. Chodba je zámerne navržena na severní stranu dispozice, aby se tím uvolnila jižní fasáda pro umístení obytných místností. Z chodby je prístup do 2 detských pokoju, ložnice a hygienického zázemí domu. Na chodbu bezprostredne navazuje hlavní obytný prostor s kuchynským koutem.

Kompozice oken vychází z dispozicního rešení objektu. Velké prosklené plochy jsou orientovány na jižní a západní stranu objektu (pokoje, ložnice a obytný prostor s kuch. koutem). Proti nežádoucím tepelným ziskum v letních mesících bude objekt chránen mechanicky ovládanými okenicemi, které budou osazeny na oknech na jižní a západní fasáde.

Materiálový a barevný výraz domu

Prevážná cást objektu bude omítnuta svetle šedou fasádní omítkou. Pro podporení architektonického výrazu a rozmelnení hmoty objektu bude použito obkladového materiálu – dreva, velkoformátové desky nebo kamenného obkladu. Ten bude doplnen již zmínenými okenicemi, které se budou skládat z ocelového rámu a drevené výplne. Objekt bude zastrešen plechovou krytinou v šedé barve.

Oplocení pozemku bude v prední cásti rešeno jako jednoduchý systém ocelových sloupku a drevené výplne z prken kladených vodorovne a bude v nem umístena vstupní branka. Zbylé oplocení bude provedeno dráteným plotem na ocelových sloupcích.

Stavební rešení

Jedná se o jednopodlažní stavbu zdeného stenového systému. Základovou konstrukci objektu tvorí základové pasy a základová deska. Strecha je pultová s drevenou nosnou konstrukcí ze sbíjených vazníku.

Stavba bude vyzdená z keramických bloku HELUZ Family 2v1 založenou na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvorí zároven svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvoren sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakonceno železobetonovým obvodovým vencem. Preklady jsou keramické systému HELUZ. Prícky jsou navrženy ze systému Heluz. Strecha je tvorena drevenou konstrukcí ze sbíjených vazníku. Prilehlé plochy stavby tvorí zpevnený príjezd, chodník a terasa ze zámkové dlažby.

Technologické rešení

Objekt je navržen jako dum s velmi nízkou spotrebou energie. V objektu je uvažována rízená výmena vzduchu s rekuperací PAUL Focus 200. Prísun cerstvého vzduchu bude rešen rozvodem a prívodními koncovkami v podlaze. Odvod znecišteného vzduchu bude rešen pomocí nasávacích koncovek a potrubí ve strope. Rekuperacní jednotka bude umístena v technické místnosti. Vytápení objektu je rešeno tepelným cerpadlem IVT EQ C4,5 a teplovodním systémem podlahového vytápení ve všech místnostech systéme Rehau  RAUTHERM S . Tepelné cerpadlo slouží soucasne pro ohrev TUV. Jako sekundární tepelný zdroj je uvažována elektrická topná tyc, která je soucástí telesa cerpadla. V koupelne je otopná soustava doplnena o otopný žebrík. Rozvody vody budou provedeny z materiálu Rehau RAUTITAN a kanalizace bude rešena v systému Rehau RAUPIANO Light .  Elektroinstalace objektu je rešena jako inteligentní s technologií INELS .


Pasivní dum PP01

Pasivní dum PP01

 Autor: Ing.arch. Michal Prášil, StavímeSny.cz

Zastavená plocha: 83 m2

Energetický štítek: PDF dokument

Typ stavby: Budova pro bydlení

Užitná plocha: 1NP 59,60 m2, 2NP 54,70 m2

Více informací o projektu a standardech pasivního domu PP01 najdete na stránkách StavimeSny.cz

viagra 50 mg

viagra

viagra for men

generic viagra

viagra