Kvalitu pasivního domu ovlivňuje již samotný návrh

16 Říjen 2014
16 Říjen 2014, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

O oblibě pasivních domů toho již bylo napsáno více než dost. A zatímco mnozí vidí v pasivních domech pouze hotové výsledky a čísla, všemu předchází to nejdůležitější a to jeho návrh. Právě ten by měl mít v rukou pouze špičkový architekt, který díky svým znalostem a přehledu dokáže to, že po kolaudaci stavby budete právě vy, zákazníci, plně spokojeni.

Správný architekt musí myslet na vše

Pokud bychom se na práci architektů podívali komplexně, rozhodně není jejich doménou pouze estetický návrh domu. Je třeba, aby bylo v kombinaci s návrhem použito správných materiálů, ale je třeba i to, aby byly zohledněny i požadavky investorů, developerů či zákazníků. Stejně nemalý vliv hraje ale i oblast, ve které se bude pasivní dům nacházet. Už jenom pouhá správná orientace na určitou světovou stranu může v budoucnu ušetřit tisíce.

Není to pouze dřevo

Ačkoliv realizace pasivních domů jsou dnes často spojovány především se dřevem, ne vždy musí být tou správnou, nebo dokonce jedinou možnou variantou. I to může být ukázkou správné práce architekta, jelikož pasivní domy mohou být postaveny třeba z cihel, betonových tvárnic, nebo pomocí systému ztraceného bednění. A dokáže-li právě tato varianta přinést lepší vlastnosti, je samozřejmě tou správnou. A ač jí mnoho architektů nebere v potaz, ti správní ano.

Kombinace nízkých tepelných ztrát a vysokých zisků je základ

V souvislosti s návrhy pasivních domů by se ale nutně nemělo hovořit pouze o kvalitní izolaci, ale hlavně o celkovém fungování domu. Prioritou by mělo být zajištění minimálních tepelných ztrát, a zároveň maximálních pasivních zisků, například z odpadového tepla. To vše díky rekuperačním jednotkám, kvalitní vzduchotechnice, ale třeba i systému řízeného větrání. I toto by mělo být samozřejmostí každého návrhu a to včetně konkrétních čísel.

Jak by měl kvalitní pasivní dům vypadat?

Z teoretických rovin je tedy vhodné podívat se přímo na konkrétní ukazatele toho, co by měl takový pasivní dům splňovat. Mezi ty hlavní aspekty, které bere kvalitní architekt v potaz, jsou tyto:

  • Správná orientace domu a to okny na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní stranu
  • Nutnost minimálního zastínění v zimním období
  • Nutnost efektivního stínění v letním období
  • Kompaktní tvar celé stavby, bez členitých prvků
  • Maximální využití tepla z vnitřních prostor

Z výše uvedeného tedy jasně vyplívá, že nejlepším pasivním domem je jednoduchý kvádr, s okny na delší straně, která je otočená na jih. Ne každý pasivní dům však toto respektuje, čímž samotný architekt nevyužil veškerý potenciál, který s ohledem na daný návrh využít skutečně mohl.

Důležité je i vnitřní uspořádání domu

Ačkoliv o návrhu stavby mluvíme hlavně s ohledem na celkové komplexní hledisko, je třeba se zaměřit i na správné rozložení interiérů. I zde by měla hrát roli právě ona orientace na dané světové strany, související s tím, v jakých místnostech během dne a během noci trávíme čas. I to patří mezi další plusy v tom ohledu, jak ušetřit především na vytápění.

Pasivní dům by neměl být uzavřenou kobkou

Téměř každý pasivní dům dnes zohledňuje především finanční trendy a to zaměřené na maximální úsporu celkového provozu. Ta by však měla mít rozhodně své meze a to s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí, která by měla vyhovovat nikoliv pouze naší peněžence, ale i nám a to lidem. Tím nejdůležitějším je samozřejmě teplota, ale rozhodně není jediným ukazatelem toho, zda je vzduch uvnitř pasivního domu ten správný.

Pozor na vlhkost, nebo koncentraci oxidu uhličitého

Kromě již zmíněné teploty ale může kvalitu vzduchu ovlivňovat i celková vlhkost. Ta by logicky neměla být ani vysoká a samozřejmě ani příliš nízká, jelikož suchý vzduch může výrazně dráždit naši sliznici. Dalším možným rizikem je ztížené dýchání, se kterým souvisí i hladina oxidu uhličitého, který standardně vydechujeme. Větší koncentrace jasně značí nedostatečné odvětrávání a výměnu vzduchu v místnosti. Tím tak naše tělo, cévy ale i mozek připravujeme o často potřebnou dávku kyslíku.

Vše by mělo začít správným návrhem

Danou nefunkčnost pasovnímu domu však nelze přičítat pouze stavbařům, ale daný problém vznikl už ve chvíli samotného návrhu. I proto by se měl realizací každého pasivního domu zabývat zkušený architekt, který tak dokáže navrhnout odpovídající řešení i s ohledem na správné klima v interiéru. Toho lze docílit nejenom větracími systémy, rekuperačními jednotkami nebo vzduchotechnikou jako takovou. Velký podíl na tom má i volba materiálů, kdy se není třeba bát ani zděných domů, a to z cihel, či betonových tvárnic.

Jak by měl vzduch v interiéru správně vypadat?

Veškerá negativa jsme tedy již zmínili a tak bychom se měli podívat i na to, jak by vlastně mělo klima v pasivních domech vypadat. Zaručeně by mělo splňovat tyto body:

  • V interiéru by mělo být téměř bezprašné prostředí
  • Vlhkost by měla být optimální, v rámci tabulkových norem
  • Teplota v interiéru by neměla kolísat a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů
  • Při delším pobytu v místnosti bychom měli dýchat stále čerstvý vzduch
  • Toho všeho je třeba dosáhnout i přes neustále zavřená okna

Je-li někde i sebemenší problém, může to znamenat buď pouze celkové špatné nastavení systému, nebo i skutečně špatně zpracovaný architektonický návrh. V prvním případě může být oprava velmi jednoduchá, v tom druhém je to značně finančně náročné, komplikované, a často i nemožné.

Správné prostředí má pozitivní vliv i na naše zdraví

Nejsou to pouze subjektivní pocity toho, že vzduch v místnosti zkrátka není ten správný. V souvislosti s jeho nekvalitou se totiž mohou dostavit také negativní zdravotní příznaky. Těmi mohou být například různé bolesti hlavy, špatné dýchání, vyšší pocity únavy, ale i nepříjemný spánek.

Řešením je otevřít okno. Ale…

Možným východiskem pro všechny, kteří v nekvalitně zpracovaných pasivních domech bydlí, poté může být to, že zkrátka poruší dané podmínky a otevřou okno. Tím sice získají kvalitnější vzduch, ale výrazně tak poruší celkové nastavené proudění vzduchu a práci jednotlivých systémů. Dané zlepšení klimatu se tak negativně podepíše především na úsporách, pro které byl pasivní dům primárně realizován.

 

Comments are closed.