Ucelený cihelný systém pro domy s minimální energetickou náročností

29 Listopad 2013
29 Listopad 2013, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

Není novinkou to, že společnost HELUZ nabízí cihly s integrovanou tepelnou izolací s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na českém trhu. Jmenovitě cihly HELUZ Family 50 2in1 pro zdivo s U = 0,11 W/m2.K, a to při praktické vlhkosti a bez omítek. Tyto cihly tvoří základ pro obálku domu s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Pohybujeme se na úrovni vhodného materiálu pro obvodové stěny pasivních a nulových domů. Pouze základní prvek v současnosti nestačí. Je potřeba vyřešit všechny detaily. Kombinovat jednotlivé části konstrukčního systému tak, aby detaily byly jednoduché, dobře se prováděly a přinášely tak zefektivnění výstavby při dosažení nadstandardních tepelněizolačních parametrů obvodové konstrukce.

Představme si jednotlivé prvky obvodového pláště:

heluz

Základní prvek: Základním prvkem obvodového pláště jsou cihly s integrovanou izolací HELUZ Family 50 2in1 (Uzdiva = 0,11 W/m2.K). Izolace je chráněna v keramickém obalu, čímž je zaručena její životnost a odolnost. Zdivo se vyznačuje vysokým teplotním útlumem, výhodným fázovým posunem a přirozenou difúzní otevřeností.

Pata stěny: Díky cihlám s integrovanou izolací je možné provádět sokl bez dodatečného zateplení. Izolace uvnitř cihel umožnila výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností cihel ve všech směrech. Sokl lze tedy vytvořit velmi jednoduše – např. ze šalovacích betonových tvárnic se štípanou hranou.

Stavební otvory: Pro jednoduché provedení ostění a parapetů stavebních otvorů se vyrábějí doplňkové cihly pro eliminaci tepelného mostu.

Ztužující věnce: Na ně je možné použít nové věncovky s integrovanou izolací, které byly navrženy s důrazem na zlepšení tepelněizolačních parametrů. Používají se zejména v nadpraží stavebních otvorů. Mimo stavební otvory je výhodné použít cihly HELUZ Family 25 2in1, provedení detailu se tak výrazně zjednoduší.

Napojení střešní konstrukce na zdivo: V místě napojení zdiva a krovu je vhodné použít cihly HELUZ Family 25 2in1. Detail se provádí jednodušeji, bez tepelného mostu a namísto použití úzkých cihel a izolace je zdivo stabilnější. Věncovky U se použijí pro jednoduché zhotovení ztužující věnce bez dodatečného bednění. Zároveň poskytují stejný podklad pro vnitřní omítku – keramický střep – a  omítka se tak v tomto místě nemusí vyztužovat sklotextilní síťovinou.

Pojiva: Pro založení první řady zdiva na základové desce a v dalších nadzemních podlaží použijeme tepelněizolační maltu se zvýšenou únosností (pevnost 8 MPa po 28 dnech, l = 0,15 W/m.K). Jednoduše tak vylepšíme místa, kde se dříve používala klasická malta. Cihly spojujeme pomocí tenkovrstvé malty s nízkou tepelnou vodivostí nebo pomocí speciální PUR pěny pro zdění.

Závěr: Společnost HELUZ nabízí jako jediná na trhu v ČR takto propracovaný cihelný systém pro jednovrstvé obvodové pláště budov s minimální potřebou energie na vytápění. Zdicí systém HELUZ je při použití cihel Family 2in1 pro obvodové zdivo jedna z nejvhodnějších variant pro stavbu, od které očekáváme minimální energetickou náročnost, trvanlivost parametrů a jednoduché a rychlé provedení hrubé stavby systémem stavebnice.

Comments are closed.