I bytové domy mohou být nízkoenergetické

30 Září 2013
30 Září 2013, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

Pohled na momentální stav bytového fondu u nás není zrovna radostný. Většina bytových a panelových domů byla postavena před rokem 1990, dnes jsou tedy po technické stránce zastaralé a z hlediska hodnocení energetické náročnosti spadá většina z nich do kategorie D až F (tzn. nevyhovující až velmi nehospodárná). Dobrá zpráva je, že na rozdíl od rodinných mají bytové domy kompaktní tvar a často jsou si i typově podobné, takže jejich renovace je jednodušší a levnější. Jak by měla vypadat?

V prvé řadě jde o zateplení, což znamená vyměnit stará okna za nová, lépe těsnící, a opatřit obvodové stěny kontaktním zateplovacím pláštěm (použitá tepelná izolace by měla mít tloušťku 180 – 300 milimetrů). Pokud je to jen trochu možné, odstraňme tepelné mosty u konstrukcí balkonů a lodžií tím, že je necháme oddělit a koncipovat jako samonosné prvky. Zateplení by se mělo dotknout i střechy včetně atiky, stropu technického podlaží a suterénu.

Dalším důležitým a přitom často opomíjeným bodem je snížení spotřeby tepla na přípravu teplé vody, což je stejně důležitá úspora jako u spotřeby tepla na vytápění a přitom mnohem dosažitelnější. U topení lze snížit spotřebu přibližně o 40 procent, v případě teplé vody to může být podstatně víc. Odborníci doporučují vyměnit radiátorové ventily za termostatické hlavice, nově zateplit rozvody vody a armatury a hlavně vyměnit stávající zdroj tepla za účinnější. Nabízí se též použití obnovitelných či alternativních zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla či solární systém. A kapsu šetří i zdánlivé drobnosti, například výměna žárovek za úsporné zářivky, a to nejen ve společných prostorách domu, nebo seřízení stávající ekvitermní regulace (tj. regulace, která bere v potaz také vnější teplotu).

Chceme-li si udělat obrázek o tom, kde v domě obrazně řečeno „nechal tesař díru“ a kudy nám utíkají peníze, můžeme si objednat (u některých typů budov je to dokonce povinné) tzv. energetický audit budovy. Jde o komplexní analýzu energetických toků v domě, jejímž cílem je nalézt možnosti energetických úspor. Audit nám nabídne alternativní řešení, kdy si budeme moci vybrat z několika možných variant a kombinací variant úsporných opatření, a dovolí nám podívat se na problém z technicko– ekonomického hlediska i z pohledu ochrany životního prostředí. Nakonec doporučí nejvhodnější variantu k realizaci.

Jeden z takových nízkoenergetických bytových domů se staví v Prostějově, více se o něm můžete dozvědět na stránkách www.bytymlynska.cz

Comments are closed.