Rekuperace – větrání pro naše zdraví

26 Srpen 2013
Kategorie: Technologie
26 Srpen 2013, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

V každém uzavřeném prostoru je pro dosažení pohody nutné větrání! Vzduch v místnostech se „vydýchá“ naplní různými pachy z lidí, zvířat, i zařízení místností. Stejně tak může být dům postaven v místě s radonovou zátěží a pak je rekuperace řešením! 

Zná to každý a stejně tak každý cítí potřebu nadýchnout se čerstvého vzduchu. Musí tedy zajistit větrání. Nejčastěji je větrání „zařízeno“ otevřením okna. V tom okamžiku začne vydýchaný vzduch unikat, ale spolu s ním i teplo, které bylo draze zaplaceno. Takové větrání tedy znamená plýtvání s energií a vlastně jde o vyhazování peněz.

Tuto skutečnost většina lidí podvědomě vnímá, ale zažité zvyky neumí ze své mysli vytěsnit – vždyť se to tak dělalo vždy! Pak je ovšem takový člověk velmi vyděšen účtem za odebranou energii a co je horší – zcela nečekaně se začnou objevovat plísně a to může mít nevratné následky pro jeho zdraví.

Každý rok většina z nás chce trávit dovolenou na čerstvém vzduchu. Jde však jen o pár dnů nebo týdnů, které pro naše zdraví nejsou až tak rozhodující. Mnohem důležitější je, abychom většinu našeho života strávili ve zdravém prostředí. Větrání je pro život člověka stejně důležité jako pitná voda. O nutnosti mít dostatek pitné vody nikdo nediskutuje, je však zarážející, kolik lidí podceňuje stejnou důležitost správného větrání!

Každý, kdo si pořídil těsná okna a obalil svůj dům tepelnou izolací, dříve nebo později zjistí, že při vstupu do domu ho ovane nepříjemný odér. Ve svém domě totiž uzavřel spolu s teplem i pachy ze své činnosti, výpary z nábytku, podlahových krytin, nošených oděvů a řady dalších, běžně nevnímaných vůní a pachů. Jejich směs vytvoří odér, který je nutné odstranit. Větrání otevřením oken nezajistí dostatečnou výměnu a navíc přivodí i kondenzaci vodních par obsažených v tomto vzduchovém koktejlu. Tak se sice prostor dočasně zbaví pachů, ale vlhkost zde zůstane a vytvoří se ideální prostředí pro množení bakterií a plísní!

Opakovaně se s tím setkáváme u všech tepelně izolovaných domů, kde není zajištěno řízené větrání prostřednictvím rekuperační jednotky – rekuperace.

Boj s plísní a houbami v tepelně izolovaném domě je bez řízeného větrání (rekuperace) marný – Savo a podobné proti plísňové prostředky pomohou jen pár dnů, ale vždy po sobě zanechají pach. Tohoto pachu se uživatel zbaví otevřením oken, ale tím se vrací do koloběhu: ztráta tepla, útrata za energii – uzavření vlhka v místnosti – vznik prostředí pro růst plísní, pachů…

Existuje jediné řešení – větrání! Váš dům musí být větrán dostatečně a kontinuálně. Prostředkem pro to je jedině vhodná rekuperační jednotka (rekuperace).

Rekuperační jednotka PAUL –  větrání s nejvyšším efektem

Rekuperační jednotka je zařízením, které musí trvale zajistit potřebnou výměnu vzduchu – větrání v pobytových prostorech. Musí pracovat spolehlivě, s velkou účinností, tiše a levně.

Účinnost je základní charakteristikou pro výměník použitý v jakékoli rekuperační jednotce. Rekuperační jednotka musí zajistit, aby v jejím výměníku předal vzduch odváděný z vnitřního prostoru domu/bytu co největší množství své tepelné energie studenému čerstvému vzduchu přiváděnému z venku. Uživatel by ve vlastním zájmu měl volit rekuperační jednotku jejíž výměník dosahuje účinnosti minimálně 80%. Zde se ovšem nelze spolehnout jen na tvrzení obchodníka, který rekuperační jednotku prodává, ale na certifikát akreditované zkušebny, která výměník  odborně změřila. Výměník v každé rekuperační jednotce PAUL dosahuje účinnosti 80 – 93%. Patří tak mezi výměníky s nejvyšší účinností. Je to dáno konstrukcí výměníku.

Rekuperační jednotka PAUL

Výměník v jednotkách PAUL je čistě protiproudým výměníkem, kde vzduch proudí kanálky, které v řezu tvoří šachovnicovou strukturu. Tím má výměník největší možnou teplosměnnou plochu. Díky této velké ploše předává během větrání teplý vzduch ve výměníku studenému vzduchu největší množství své energie a  rekuperace dosahuje tak vysoké účinnosti! Výměník PAUL – jeho řešení, je chráněno patentem registrovaným pro celou Evropu.

Výměník v rekuperační jednotce je stejně důležitý jako motor v autě, kde vytváří potřebný výkon! Podle typu výměníku bude dána úroveň větrání a velikost dosažené úspory energie.

Druhou zásadně důležitou vlastností, kterou musí rekuperační jednotka splňovat, aby větrání splnilo svoji důležitou funkci, je hlučnost jednotky.

V tepelně izolovaném domě se uživatel zvukově „odpojí“ od hluku venku. V ten okamžik je pak každý hluk uvnitř vnímán jako rušivý (hlavně v noci)! Pro dům, ale i pro jeho uživatele je velmi výhodné, jestliže rekuperace funguje celý den i noc! Proto je důležité, aby hlučnost jednotky v nastaveném režimu nepřekročila 35 – 40 dB. Každá rekuperační jednotka PAUL tento limit splňuje.

Posledním, velmi důležitým kriteriem při výběru rekuperace je příkon rekuperační jednotky. Při maximální intenzitě větrání nesmí příkon rekuperační jednotky překročit 120 W. I tento parametr každá rekuperační jednotka PAUL určená pro větrání splňuje!

Comments are closed.