Dokonalý koncept energie

26 Srpen 2013
Kategorie: Technologie
26 Srpen 2013, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

Se stoupajícími nároky na okenní a dveřní prvky, používané v oblasti novostaveb i sanací podle současných i budoucích požadavků jsou samozřejmě dodavatelé odpovídajících systémů motivování vyvíjet a přinášet na trh velké množství inovativních a někdy i průlomových řešení. Firma REHAU před několika lety představila svůj nejnovější systém GENEO, který z mnoha hledisek předstihl aktuální vývoj a určil jeden z možných směrů budoucí konstrukce okenních systémů. Jádro tvoří v celém průřezu profilu kompozitní materiál RAU-FIPRO z vlastního vývoje firmy REHAU, vytvořený na bázi PVC a skleněných vláken. Toto jádro je pak obaleno vrstvou klasického PVC, které je používáno při výrobě konvenčních profilových systémů. Tato konstrukce, která nemá v historii vývoje okenních konstrukcí obdoby, propůjčuje profilům zcela unikátní vlastnosti, které nebylo možno do roku 2008, kdy byl tento systém představen na trhu, dosáhnout.

Systém profilů GENEO

Možnosti téměř bez hranic

Systém profilů GENEO je z pohledu možností využití neuvěřitelně flexibilní – díky kompozitnímu materiálu je možno pro- fily do určitých velikostí oken použít bez ocelové výztuže, což výrazným způsobem ovlivní tepelně-technické vlastnosti profilů i celkovou hmotnost oken. Toto řešení bylo průlomem v okenních konstrukcích, protože odstranilo nepříjemný tepelný most, který ocelové armování vždy představovalo. Snížení hmotnosti oken z důvodu absence oceli je rovněž příjemným aspektem, a to nejen z hlediska výrobních a montážních firem, které okna dodávají a montují, ale hlavně

z hlediska každodenního používání u koncového uživatele – s okny se prostě lépe manipuluje a součásti kování jsou podstatně méně namáhány, takže se prodlužuje jejich životnost.

Pokud je však ocelové armování použito, což systém GENEO rovněž umožňuje, lze počítat s tepelně-technickými vlastnostmi konvenčního profilového systému. Profily samy o sobě ale mají díky kompozitnímu jádru značnou tuhost, dochází tak k markantnímu zvýšení stability profilů. Tato skutečnost umožňuje konstruovat okenní a dveřní prvky takových velikostí, které by v minulosti nebyly myslitelné. Odpovídá to rovněž moderním stavebním trendům, které upřednostňují velké prosklené prvky – někdy na výšku celého podlaží – s cílem dosáhnout co největší světlosti pro- sklených ploch a maxima tepelných zisků ze slunečního záření, důležitých pro energetickou bilanci celé budovy. Vnitřní komory profilů systému GENEO však lze využít ještě jiným způsobem – je možno je vyplnit termomoduly ve formě pěnového izolantu a takto upravené profily použít pro výrobu oken. Tím se značně posunou tepelně-technické vlastnosti profilů GENEO směrem k hodnotám, požadovaným pro konstrukce pasívních domů a nízkoenergetických staveb. Lze tak dosáhnout hodnoty součinitele tepelného prostupu Uf až 0,79 W/m2K.

Rodina GENEO

Je naprosto zřejmé, že pouze s okenním systémem, byť s unikátními vlastnostmi, nelze vystačit při realizaci komplet- ního pláště budovy. Firma REHAU proto postupně představila další profilové konstrukce, které rodinu systému GENEO obohatily. Jsou to především profily pro konstrukci vchodových dveří a velkých posuvně-zdvižných portálových dveří.

Vchodové dveře GENEO

Stejně jako u okenního systému, i u systému pro vchodové dveře GENEO je využito unikátních vlastností materiálu RAU-FIPRO. Je tak možné vyrobit také vchodové dveře bez armování, které se při použití odpovídající výplně vyznačují nejen výjimečnými tepelně-izolačními vlastnostmi (součinitel tepelného prostupu Ud=0,52 W/m2K), ale také nízkou hmotností. Velmi zajímavým aspektem je rovněž možnost použití skrytých pantů, které propůjčují vchodovým dveřím

v tomto provedení naprosto výjimečný vzhled. Vchodové dveře GENEO se pyšní i dalšími technickými zvláštnostmi – třemi rovinami těsnění po celém obvodu, stabilním prahem s přerušeným tepelným mostem a v neposlední řadě
i možností použít velmi širokou škálu výplní od klasických dveřních výplní s nejrůznějšími estetickými úpravami,
až po možnost použití překryvných dveřních výplní, které zakrývají celé dveřní křídlo a dávají opět výslednému výrobku neobvyklý optický aspekt.

Posuvně-zdvižné portálové dveře GENEO

Systém těchto posuvných dveří dovršil kompletnost rodiny profilů systému GENEO a využívá z pochopitelných důvodů všech jeho předností. Kromě již zmiňované flexibility spojené s možností absence armování a použití termomodulů
je velice důležitá a pro moderní architekturu lákavá velikost takových dveří – lze vyrobit prvky do výšky až 2,7 m
a do hmotnosti křídla 400 kg. Ze zkušenosti lze říci, že taková konstrukce se stává na každé budově středobodem zájmu širokého okolí.

Bezpečná, tichá, pohodlná a atraktivní rodina GENEO

Systém GENEO v současné době představuje optimální řešení pro nejrůznější nároky investorů a stavebníků. Na jedné straně poskytuje nevídanou škálu možností konstrukce, na druhé straně má několik důležitých aspektů, které jsou společné pro všechny profily, které tento systém obsahuje – výjimečnou stabilitu, vysoký stupeň bezpečnosti oken
a dveří, příjemný útlum vnějšího hluku, důležitý pro pohodu bydlení a v neposlední řadě i nadčasovost, která zvyšuje a dlouhodobě uchovává hodnotu každé nemovitosti.

Novinka: GENEO s hliníkovou obložkou

Perfektní kombinace designu a funkčnosti. Pojí v sobě jedinečné přednosti plastového systému GENEO s atraktivním vzhledem hliníku.
Hliníkové obložky se vyrobí před vlastní instalací a následně se nasadí pomocí západek na okno z profilu GENEO. Obložky lze instalovat u nových, ale i u stávajících oken.

Comments are closed.